Duyurular

Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçları ile İlgili Duyuru

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUÇLARI İLE İLGİLİ DUYURU

 
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan personel için ihtiyaç duyulan kadro unvanlarına atama yapılması amacıyla 05 Aralık 2009 tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı yapılmıştır.
Unvan Değişikliği Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.trve Bakanlığımızın http://personel.saglik.gov.tr internet sitelerinde yayımlanmıştır.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların yayınlanmasından sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır.
İtirazların incelemeye alınabilmesi için T.C. Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin 5495218-5001 numaralı hesabına 10 (on) TL inceleme ücretinin yatırılması (Banka Şubelerine havale ücreti ödenmeyecek) ve banka dekontunun eklendiği dilekçe ile Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.
Sınav sonuçlarına itiraz dilekçeleri Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün                      0 312 585 16 35 numarasına faks çekilerek, dilekçenin aslı 15 OCAK 2010 Cuma günü saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde Mithatpaşa Caddesi    No: 3 Sıhhıye, 06434 ANKARAadresine gönderilecektir. Dilekçede T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, imza ve açık adresi olmayan, ekinde Banka Dekontu bulunmayan ve süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek sonuçlandırılacaktır. İnceleme sonuçlarına göre kesin başarı listeleri oluşturularak daha sonra yayımlanacaktır. Adayların yerleştirme işlemleri, kesin başarı listesi ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
İlgililere duyurulur.
Son Güncellenme Tarihi: 21 Ocak 2010

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.