Duyurular

Sağlık Bakanlığı Personeli İçin 01 Eylül 2012 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sınav Sonuçları İle İlgili Duyuru

 

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Bakanlığımız personeli için 01 Eylül 2012 tarihinde 16 (on altı) ilde yapılan Görevde Yükselme Sınavı sonuçları www.meb.gov.tr  internet adresinde yayınlanmıştır. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların yayınlanmasından sonra en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır. Adaylar, itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On Türk Lirası KDV dâhil) itiraz ücreti yatırarak ekinde banka dekontunun da bulunduğu dilekçe ile yapacak ve dilekçelerde itiraz konusu açıkça belirtilecektir.  

Herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaması amacıyla itiraz dilekçeleri banka dekontu ile birlikte 0 312 585 16 16 numaralı faksa çekilecek, dilekçelerin asılları ve banka dekontunun birer aslı ise en geç 28 Eylül 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız Genel Evrak Birimi’nde olacak şekilde “Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No 3 - 06434 Sıhhiye/ANKARA” adresine gönderilecektir. T.C. vatandaşlık numarası,  ad, soyad, imza ve adresin yazılı olmadığı, ekinde banka dekontunun bulunmadığı dilekçeler ile itiraz süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra sonuçlar adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

İlgililere duyurulur.

Son Güncellenme Tarihi: 21 Eylül 2012

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.