Duyurular

KPSS–2010/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru

 

Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personel alımına ilişkin KPSS–2010/5 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 30 Haziran 2010 tarihinde http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
Tercihine yerleşen adayların daha sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi hükümlerini,
b) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümlerini,
c) KPSS–2010/5 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzunda belirtilen şartları,
 göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Yerleştirilen adayların göreve başlama işlemleri hakkında Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ayrıca duyuru yapılacaktır.
 
 
KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR
01.07.2010
 
(a) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi hükmü)
(b) Birinci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar.(Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkra hükmü)
 
Ayrıntılı Bilgi İçin: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sözleşmeli Personel Birimi   Tel: 0 312 432 54 19
Son Güncellenme Tarihi: 01 Temmuz 2010

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.