Duyurular

Kpss 2010/1 Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Kadro Ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre İlk Defa Açıktan Atamaları Bakanlığımız Kadrolarına Yapılanlar İçin Atamaya Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler Hakkında

 

1 – Yerleştirme Sonuç Belgesi
2 - En son öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti veya noter tasdikli 
       geçici mezuniyet belgesi
( Odyolog kadrosuna yerleşen adayların lisans diplomasına ek olarak  Odyoloji alanında lisans üstü eğitim tamamladığına dair öğrenim belgesini (noter tasdikli)  teslim etmeleri gerekmektedir.
Sağlık Fizikçisi kadrosuna yerleşen adayların lisans diplomasına ek olarak Yüksek Öğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli kararı gereği “Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji yada Nükleer Tıp” konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı)  eğitim tamamladığına dair öğrenim belgesini (noter tasdikli)  teslim etmeleri gerekmektedir)
3 - Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu  (Resmi Onaylı tek hekim raporu da geçerlidir.)
4- Son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Adli sicil kaydı)
5-                 Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Tasdikli) veya Vukuatlı Nüfus  Kayıt Örneğinin Aslı
6-                 İkametgah İlmuhaberi
7-                 Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair)
8-                 6  Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında)
9-                 Mal Bildirim Beyannamesi
10-             Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosuna atananlardan M.E.B. onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının aslı veya noter onaylı sureti  
Adaylar yukarıda sayılan belgeleri Bakanlık Makamının 09/06/2010 tarih ve 148206 sayılı onayına istinaden 09/07/2010 Cuma tarihi mesai bitimine kadar;
Antropolog, Sosyal Çalışmacı, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Psikolog, Diyetisyen, Odyolog, Ebe ve Hemşire Kadrolarına yerleşen adaylar için Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 1. Kat Yardımcı Sağlık Personel Atama Şube Müdürlüğüne,
Sosyolog, Grafiker, İstatistikçi, Kimyager, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı ve  V.H.K.İ. kadrolarına yerleşen adaylar için ise Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 5. Kat Genel İdari Hizmetler Atama Şube Müdürlüğüne,
elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 
İlanen Duyurulur
    Evrak Teslim Adresi: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sıhhıye / Ankara
Son Güncellenme Tarihi: 10 Haziran 2010

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.