İletişim

İletişim

Anasayfa » İletişim

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SANTRAL:

Tel :+90 (312) 585 10 00 -32

  Tel Tel Faks
Genel Müdür      
Sekreterya 0312 585 16 00 0312 585 16 01 0312 585 16 16
Sekreterya 0312 585 16 02    
Atama Daire Başkanlığı      
Doktor Atama  0312 585 17 21 0312 585 17 27  
Diğer Sağlık Personeli Atama  0312 585 17 20 0312 585 17 24  
Yönetici Atama  0312 585 17 15    
Genel İdari  ve Teknik Personel Atama  0312585 17 62    
Sözleşmeli ve İşçi İşlemleri  0312 585 16 92   0312 310 96 30
Sınav İşleri  0312 585 16 47    
Özlük İşleri Daire Başkanlığı 0312 585 16 27   0312 585 18 46
Sicil İşlemleri  0312 585 17 07 0312 585  17 09  
Emeklilik İşlemleri  0312 585 18 14    
Disiplin İşlemleri  0312 585 16 38    
Mal Bildirimleri Takip İşlemleri 0312 585 17 41  0312 585 17 35  
İdari Davalar  0312 585 18 20 0312 585 18 21  
Terfi İşlemleri  0312 585 17 32    
Sendikal İşlemler  0312 585 17 06    
Kadro İşlemleri  0312 585 17 38 0312 585 17 33  
İdari İşler Daire Başkanlığı 0312 585 18 80   0312 433 55 03
İç Hizmetler  0312 585 21 20 0312 585 21 21  
Güvenlik Hizmetleri 0312 585 19 39 0312 585 19 40  
Genel Evrak  0312 585 20 95 0312 585 20 96  
Birim Evrak ve Yazı İşleri  0312 585 16 65    
Kurum/Birim Arşiv  0312 585 18 26 0312 585 18 27 0312 585 18 26
Teknik İşler  0312 585 20 45    
Ulaştırma Araçları   0312 585 20 66 0312 585 20 67  
Askerlik Sevk ve Tehir İşlemleri  0312 324 60 98 0312 324 10 22 0312 324 60 78
Sivil Savunma ve Seferberlik İşlemleri  0312 585 41 77 0312 585 41 78 0312 324 20 73
İç Kontrol 0312 585 18 70 0312 585 18 71  
Bilgi Edinme 0312 585 18 72    
Sosyal Hizmetler  0312 585 20 76 0312 585 20 83  
Daire Tabipliği  0312 585 21 47 0312 585 21 48  
Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi)  0312 435 78 34 0312 435 79 34 0312 432 17 75
Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisi  0286 897 62 02 0312 585 20 76
0312 585 20 77
0286 897 62 03
Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresi  0226 675 74 00
0226 675 75 20
0312 585 20 79
0312 585 20 78
0226 675 79 70
Mali İşler Daire Başkanlığı 0312 585 18 88   0312 585 19 65
Satın Alma ve İhale  0312 585 19 60    
Muayene Kabul İşlemleri 0312 585 20 08    
Bütçe İşlemleri  0312 585 19 72    
Tahakkuk İşlemleri  0312 585 19 76    
Taşınır Kayıt Kontrol  0312 585 20 23 0312 585 20 24  
Doğrudan Temin  0312 585 19 60    
İnsan Kaynakları Politikaları ve Performans Ölçütleri Geliştirme Daire Başkanlığı 0312 585 16 27   0312 585 17 16
İnsan Kaynakları Politikaları Geliştirme  0312 585 17 65    
Performans Ölçütleri Geliştirme 0312 585 17 65    
Çalışan Motivasyonu ve İş Doyumu       
İnsan Kaynakları Planlama ve Kura İşleri Daire Başkanlığı      
İnsan Kaynakları Planlama  0312 585 17 23    
Performans Ölçme ve Değerlendirme      
Personel Bilgi Sistemi (PBS) 0312 585 17 57

0312 585 17 56

 

Adres: Mithatpasa Cad.No:3 C Blok, 06434 Sihhiye/Ankara

Web: http://yonetim.sb.gov.tr

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.