Duyurular

Görevde Yükselme Sınavı Sonucu Başarılı Olan Personelden Atanmalarına Esas Teşkil Etmek Üzere İstenen Belgeler İle İlgili Duyuru

Bakanlığımız Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 01/09/2012 tarihinde yapılan sınavda başarılı olarak yerleştirmeye hak kazanan personelin atanmalarına esas olmak üzere istenen belgeler Taşra Teşkilatımızda İl Sağlık Müdürlüklerine, Bakanlık Merkez Teşkilatında ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel İdari ve Teknik Personel Atama birimine dilekçe ile 03-07 Aralık 2012 tarihleri arasında teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 İSTENEN BELGELER:

a- Sınav sonuç belgesi,

b- Öğrenim düzeyini belirleyen diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ibraz etmek  şartıyla İl Sağlık Müdürlüklerince Birim Amiri tarafından onaylı sureti,

c- Atama için gerekli diğer belgeler (Bkz. Görevde Yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlar)

Son Güncellenme Tarihi: 26 Kasım 2012

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.