Duyurular

Geçici Personelin, 2013 Yılında İstihdamına İmkan Tanıyan 2012/4092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28/12/2012 Tarihli ve 28511 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.