Duyurular

47. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

 

“Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 21/09/2012 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 47nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’na alınacaklardır.”
 
 
       Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 47.Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasına girmek isteyenler;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 63. ve 97. Maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanlar en geç 21/09/2012 tarihi saat 18:00’a kadar kuraya girmek istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurabilirler.
 
Not: Dilekçeler elden, kargo ya da APS ile 21/09/2012 saat 18:00’a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak şubesinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir.
Son Güncellenme Tarihi: 18 Eylül 2012

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.