Duyurular

01 Eylül 2012 Tarihinde Yapılan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı ile İlgili Duyuru

 

01 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK BAKANLIĞI
PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SORULARI VE
CEVAP ANAHTARI İLE İLGİLİ DUYURU
 
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ile 25.03.2012 tarih ve 71593 sayılı Makam Onayı gereğince, Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta olan personel için 01 Eylül 2012 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılmıştır.
             
Görevde yükselme sınavında sorulan sorular ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar soru ve cevapların yayınlanmasından sonra en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır.
 
Sınav sorularına itiraz dilekçeleri Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 0 312 585 16 16 numarasına faks çekilerek, dilekçelerin aslı 14 Eylül 2012 Cuma günü saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde Mithatpaşa Caddesi No: 3 06434 Sıhhıye, ANKARA adresine gönderilecektir. Dilekçede T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, imza ve açık adresi olmayan, ekinde banka dekontu bulunmayan ve süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
Sınav soruları ile ilgili itirazlar Görevde Yükselme Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra sonuçlar adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
İlgililere duyurulur.
Son Güncellenme Tarihi: 05 Eylül 2012

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.